МЕДИИТЕ ЗА НАС

 

Новина Медия
Проект "Рестарт"

dctv.bg
nbtv.bg
podtepeto.com

Интерактивна сесия "Дръм съркъл"

youtube.com

"Вечеря на тъмно" bnt.bg
podtepeto.com
pd.government.bg
marica.bg
gustonews.bg
"Пътуваща фото-изложба по ОП РЧР" gustonews
tv7.bg